Agroforestry

Agroforestry is een systeem van landgebruik dat bomen, gewassen en vee integreert op hetzelfde stuk land. Het wordt al eeuwenlang toegepast in vele delen van de wereld en wint aan populariteit vanwege de vele voordelen. In dit artikel verkennen we de verrassende voordelen van agroforestry en waarom het een duurzame en milieuvriendelijke manier is om voedsel en vezels te produceren.

Wat is agroforestry?

Agroforestry is een duurzaam systeem van landgebruik dat de teelt van bomen en gewassen of vee op hetzelfde stuk land combineert. Het is een vorm van geïntegreerd landgebruik die al eeuwenlang wordt toegepast in vele delen van de wereld. In agroforestry worden bomen en gewassen samen gekweekt op een manier die hun voordelen voor het milieu en de menselijke gemeenschappen maximaliseert.

De voordelen van agroforestry:

 1. Beperking van klimaatverandering: Bomen in agroforestrysystemen leggen koolstofdioxide vast in de atmosfeer, wat helpt om de effecten van klimaatverandering te beperken.
 2. Behoud van biodiversiteit: Agroforestry biedt een habitat voor verschillende soorten, waaronder insecten, vogels en zoogdieren, wat helpt om de biodiversiteit te behouden.
 3. Bodembescherming: Bomen in agroforestrysystemen helpen bodemerosie voorkomen en verbeteren de vruchtbaarheid van de bodem, wat ten goede komt aan gewassen en vee.
 4. Waterbesparing: Bomen in agroforestrysystemen helpen water te behouden door afvloeiing te verminderen en infiltratie te verhogen, wat ten goede komt aan gewassen en vee.
 5. Economische voordelen: Agroforestry levert een gevarieerde reeks producten op, waaronder hout, fruit, noten en andere niet-hout bosproducten, die verkocht kunnen worden voor inkomsten.
 6. Voedselzekerheid: Agroforestry kan de voedselzekerheid verbeteren door te voorzien in een divers aanbod van voedselproducten, waaronder fruit, noten en andere gewassen.

Soorten agrobosbouw:

 1. Agro-silvopastorale systemen: Dit zijn systemen die bomen, gewassen en vee integreren. Er kunnen bijvoorbeeld bomen worden geplant op weidegrond om schaduw te bieden aan het vee en om fruit en noten te produceren.
 2. Teeltsystemen in greppels: Dit zijn systemen waarbij rijen bomen worden geplant tussen rijen gewassen. De bomen zorgen voor schaduw en produceren producten zoals fruit en noten, terwijl de gewassen profiteren van de verbeterde bodemvruchtbaarheid.
 3. Bosbouw: Dit is een vorm van agroforestry waarbij bomen worden gekweekt in een bosachtige omgeving om niet-hout bosproducten te produceren, zoals paddenstoelen en medicinale planten.

Voorbeelden van Agroforestry:

 1. In de schaduw verbouwde koffie: Koffieplanten worden geteeld in de schaduw van bomen, wat een habitat biedt voor vogels en andere wilde dieren en helpt om de bodem en het water te behouden.
 2. Alley cropping: Rijen bomen worden geplant tussen rijen gewassen, zoals maïs of bonen, wat zowel de bomen als de gewassen ten goede komt.
 3. Silvopastorale systemen: Bomen worden geplant op weidegrond om schaduw te bieden aan het vee en om vruchten en noten te produceren, wat zowel de bomen als het vee ten goede komt.

Veelgestelde vragen (FAQ's):

V: Is agroforestry een duurzaam systeem voor landgebruik? A: Ja, agroforestry is een duurzaam systeem voor landgebruik dat tal van voordelen biedt voor het milieu, menselijke gemeenschappen en de economie.

V: Kan agroforestry de gevolgen van de klimaatverandering helpen beperken? A: Ja, agroforestry kan helpen om de effecten van klimaatverandering te verzachten door kooldioxide uit de atmosfeer vast te leggen via de bomen die in het systeem groeien.

V: Kan agroforestry economische voordelen opleveren? A: Ja, agroforestry kan economische voordelen opleveren door de productie van een gevarieerde reeks producten, waaronder hout, fruit, noten en andere bosproducten, die verkocht kunnen worden voor inkomsten.

V: Komt agroforestry de biodiversiteit ten goede? A: Ja, agroforestry kan de biodiversiteit ten goede komen door habitat te bieden aan een gevarieerd aantal soorten, waaronder insecten, vogels en zoogdieren.

Conclusie:

Agroforestry is een duurzaam systeem voor landgebruik dat talrijke voordelen biedt voor het milieu, menselijke gemeenschappen en de economie. Het kan helpen om de effecten van klimaatverandering te verzachten, biodiversiteit te behouden, bodem- en waterbehoud te verbeteren, economische voordelen te bieden en de voedselzekerheid te verbeteren. Er zijn verschillende soorten agroforestry, waaronder agro-silvopastorale systemen, alley cropping systemen en bosbouw, en er zijn veel voorbeelden van succesvolle agroforestry systemen, waaronder schaduwkoffie, alley cropping en silvopastorale systemen. Door het promoten en toepassen van agroforestry kunnen we een duurzamer en milieuvriendelijker voedsel- en vezelproductiesysteem voor de toekomst creëren.

Laat uw reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *