rainater_harvesting_tiny_house_nature_forest_rainy_day_phot_74cecd03-2984-46d5-83d7-0c68cfcf19d5

Inleiding

Regenwateropvang is een duurzame praktijk die de laatste jaren aan populariteit heeft gewonnen. Dit artikel wil huiseigenaren informeren over de voordelen van regenwateropvang, hoe het werkt en hoe ze het in hun huis kunnen toepassen.

Wat is regenwateropvang?

Definitie

Regenwateropvang is het opvangen, opslaan en gebruiken van regenwater voor verschillende doeleinden, zoals irrigatie, het besproeien van planten en het doorspoelen van toiletten.

Voordelen van regenwateropvang

 • Bespaart geld op de waterrekening
 • Vermindert de vraag naar gemeentelijk water
 • Biedt een duurzame bron van water
 • Vermindert het risico van overstromingen en erosie
 • Bevordert zelfredzaamheid

Hoe werkt regenwateropvang?

Collectie

Regenwater wordt opgevangen van daken en andere oppervlakken, zoals opritten, terrassen en tuinen. Het water wordt vervolgens naar goten en regenpijpen geleid en opgevangen in een opslagtank.

Filtratie

Voordat het water in de opslagtank komt, wordt het gefilterd om vuil, zoals bladeren, takken en vuil, te verwijderen. Het filtratieproces kan een eerste-spoelomleider omvatten, die de eerste stroom regenwater die het meeste vuil bevat wegleidt van de opslagtank.

Opslag

Het gefilterde regenwater wordt opgeslagen in een tank, die zich boven of onder de grond kan bevinden. De grootte van de tank hangt af van de hoeveelheid neerslag in het gebied en het beoogde gebruik van het water.

Distributie

Het opgeslagen regenwater kan worden verdeeld voor verschillende doeleinden, zoals irrigatie, het besproeien van planten en het doorspoelen van toiletten. Het distributiesysteem kan pompen, filters en leidingen omvatten.

Regenwateropvang in uw huis

Planning

Alvorens regenwateropvang in uw huis toe te passen, moet u de hoeveelheid neerslag in uw gebied, de grootte van het opvanggebied en het beoogde gebruik van het water bepalen. U moet ook voldoen aan de plaatselijke voorschriften en de nodige vergunningen verkrijgen.

Onderdelen

De onderdelen van een regenwateropvangsysteem omvatten:

 • Verzamelgebied: Daken, opritten, terrassen en tuinen.
 • Goten en regenpijpen: Om het water naar de opslagtank te leiden
 • Opslagtank: Boven- of ondergronds
 • Filtersysteem: Om vuil uit het water te verwijderen
 • Distributiesysteem: Pompen, filters en leidingen

Onderhoud

Het onderhoud van uw regenwateropvangsysteem is essentieel om de doeltreffendheid en levensduur ervan te garanderen. Onderhoudstaken omvatten:

 • Schoonmaken van goten en regenpijpen
 • Controle en reiniging van het filtersysteem
 • Inspectie van de opslagtank op lekken en schade
 • Spoelen van het distributiesysteem om verstopping te voorkomen

Conclusie

Regenwateropvang is een duurzame en kosteneffectieve manier om water te besparen en uw impact op het milieu te verminderen. Door een regenwateropvangsysteem in uw huis te installeren, kunt u zelfvoorziening bevorderen en uw afhankelijkheid van gemeentelijke watervoorziening verminderen.

FAQ's

 1. Is regenwater veilig om te drinken?
 • Hoewel regenwater over het algemeen veilig is voor gebruik buitenshuis, wordt het niet aanbevolen om te drinken zonder goede behandeling en filtratie.
 1. Kan regenwateropvang worden gebruikt in gebieden met weinig neerslag?
 • Regenwateropvang kan niet praktisch zijn in gebieden met weinig neerslag, omdat er misschien niet genoeg water is om op te vangen en op te slaan.
 1. Wat is de levensduur van een regenwateropvangsysteem?
 • De levensduur van een regenwateropvangsysteem hangt af van verschillende factoren, zoals de kwaliteit van de onderdelen en het onderhoud. Bij goed onderhoud kan een regenwateropvangsysteem vele jaren meegaan.
 1. Heb ik een vergunning nodig om een regenwateropvangsysteem te installeren?
 • De vergunningsvereisten verschillen per locatie, dus het is essentieel om bij uw lokale overheid te informeren voordat u een regenwateropvangsysteem installeert.

5. Kan regenwateropvang worden gebruikt voor gebruik binnenshuis, zoals afwassen en douchen?

 • Met de juiste filtratie en behandeling kan regenwater worden gebruikt voor gebruik binnenshuis. Het is echter belangrijk de plaatselijke voorschriften na te leven en de nodige vergunningen te verkrijgen alvorens regenwater te gebruiken voor binnentoepassingen.

Laat uw reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *