Ongedierte kan een plaag zijn voor huiseigenaren, boeren en bedrijven. Hoewel pesticiden een snelle oplossing kunnen bieden, hebben ze vaak ernstige gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid. Integrated Pest Management (IPM) is een duurzame aanpak die plaagdieren probeert te bestrijden met een combinatie van technieken, met als doel het gebruik van pesticiden te...