Gezelschapsplanten is een eeuwenoude landbouwpraktijk waarbij verschillende gewassen in elkaars nabijheid worden verbouwd om hun potentieel te maximaliseren. Deze techniek wordt al eeuwenlang gebruikt om de productiviteit van gewassen te verhogen, biodiversiteit te bevorderen en plagen op natuurlijke wijze te bestrijden. De laatste jaren is de populariteit van gezelschapsplanten toegenomen omdat meer tuiniers de voordelen ervan inzien....

Integratie van vee is een duurzame en innovatieve benadering van landbouw die de gezondheid van de bodem kan verbeteren, de uitstoot van broeikasgassen kan verminderen en de productiviteit kan verhogen. Het gaat om de integratie van verschillende soorten vee, zoals runderen, schapen, geiten en kippen, met gewassen op dezelfde boerderij. In deze uitgebreide gids bespreken we de voordelen van veeteeltintegratie, de...

Vruchtwisseling is een eeuwenoude landbouwpraktijk waarbij gewassen op een stuk land gedurende een bepaalde periode afwisselen. Het is een eenvoudige maar effectieve manier om de bodem gezond te houden, plagen en ziekten te voorkomen en de opbrengst te verhogen. Gewasrotatie wordt al generaties lang gebruikt door boeren over de hele wereld, en het blijft een populaire...

Ongedierte kan een plaag zijn voor huiseigenaren, boeren en bedrijven. Hoewel pesticiden een snelle oplossing kunnen bieden, hebben ze vaak ernstige gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid. Integrated Pest Management (IPM) is een duurzame aanpak die plaagdieren probeert te bestrijden met een combinatie van technieken, met als doel het gebruik van pesticiden te...