juridisch_rechtelijk-Tiny-huizen-belgië

Wonen in een Tiny House wordt wereldwijd steeds populairder, en België is daarop geen uitzondering. Echter, de regelgeving met betrekking tot Tiny Houses in België varieert afhankelijk van de regio waar je woont. In dit artikel bespreken we de regels voor Tiny Houses in Wallonië, Brussel en Vlaanderen.

Tiny Houses in Wallonië

Sinds september 2019 is de Tiny House in Wallonië erkend als lichte habitat. Dit betekent dat hij in dezelfde categorie wordt beschouwd als houten hutten, woonwagens en yurts. Er zijn echter bepaalde criteria waaraan de Tiny House moet voldoen om erkend te worden. Deze omvatten:

  • Verplaatsbaar en verwijderbaar zijn
  • Met een laag gewicht en een beperkt volume
  • Niet op een stichting
  • Geen aansluiting op het elektriciteits-, gas- of waternet
  • Zelfbouw
  • Een beperkte voetafdruk hebben
  • Geen vloer hebben

Ondanks deze criteria is nog steeds een bouwvergunning vereist om in Wallonië een Tiny House te bouwen. De procedure is echter versoepeld omdat u bent vrijgesteld van het inschakelen van een architect. Het is belangrijk op te merken dat de Waalse code voor duurzame huisvesting alleen van toepassing is op plaatsen die dienen als woning voor gebruikers en niet als toeristische accommodatie. Als u de stedenbouwkundige regels respecteert, mag u er wonen, anders krijgt u een voorlopige domiciliëring.

Tiny Houses in Brussel en Vlaanderen

In tegenstelling tot Wallonië bestaat er in Brussel en Vlaanderen geen wettelijk kader voor Tiny Houses. U hebt echter wel een stedenbouwkundige vergunning nodig en moet de Gewestelijke Ruimtelijke Verordening respecteren, met name wat betreft de oppervlakte en de plafondhoogte van de Tiny House.

In Brussel maakt de Brusselse Huisvestingscode melding van "ambulante" huisvesting, maar er zijn geen duidelijke details over dit onderwerp. Hoe dan ook, een bouwvergunning is verplicht vanaf 5 m2.

In Vlaanderen is een vergunning vereist als het bouwwerk groter is dan 6 m2. Het Vlaamse gewest erkent gedeeltelijk "woonwagens en andere vormen van experimentele huisvesting". Als u een Tiny House-project overweegt in Vlaanderen, neemt u best contact op met ons team om de regelgeving in uw specifieke regio te bespreken.

Conclusie

Kortom, de regelgeving inzake Tiny Houses in België is niet consistent in het hele land. Terwijl Wallonië de Tiny House erkent als een lichte habitat, hebben Brussel en Vlaanderen er geen wettelijk kader voor. Ongeacht waar je woont in België, is het belangrijk om de regelgeving te onderzoeken en te begrijpen en de nodige vergunningen te verkrijgen voordat je een Tiny House bouwt of bewoont.

Laat uw reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *