foto_van_olijf_boerderij

Wat is droge landbouw?

Droge landbouw is een landbouwtechniek waarbij gewassen worden geteeld zonder gebruik te maken van irrigatie of externe waterbronnen. In plaats daarvan vertrouwt men alleen op het vocht dat in de bodem beschikbaar is door natuurlijke neerslag, zoals regenval. Deze methode is vooral geschikt voor regio's met beperkte watervoorraden of gebieden waar droogte heerst. Droge landbouw vereist zorgvuldige planning, gewasselectie en specifieke landbouwpraktijken om de waterretentie te maximaliseren en succesvolle oogstopbrengsten te garanderen.

Inhoudsopgave

 1. Inleiding: Droge landbouw begrijpen
 2. Geschiedenis van de droogte
 3. De principes van droge landbouw
 4. Gewasselectie voor droge landbouw
 5. Bodembewerking en conserveringstechnieken
 6. Methoden voor waterbesparing
 7. Beheer van plagen en onkruid in de droge landbouw
 8. Uitdagingen en voordelen van droge landbouw
 9. Technieken voor droge landbouw over de hele wereld
 10. De toekomst van droge landbouw
 11. Conclusie
 12. FAQ's

1. Inleiding: De droge landbouw begrijpen

Droge landbouw is een landbouwpraktijk die vertrouwt op natuurlijke neerslag om gewassen te onderhouden zonder extra irrigatie. In regio's waar waterschaarste een belangrijk probleem is, biedt deze methode een duurzame benadering van landbouw. Door efficiënt gebruik te maken van het beschikbare vocht in de bodem, minimaliseert de droge landbouw het waterverbruik terwijl de opbrengst van de gewassen toch haalbaar blijft.

2. Geschiedenis van de droge landbouw

Droge landbouw wordt al eeuwenlang beoefend en gaat terug tot oude beschavingen in gebieden zoals het Middellandse Zeegebied, Noord-Afrika en delen van China. Boeren in deze droge gebieden ontwikkelden innovatieve technieken om gewassen te verbouwen ondanks de beperkte watervoorraden. Ze observeerden de natuurlijke neerslagpatronen en pasten hun landbouwpraktijken daarop aan. Na verloop van tijd werden deze praktijken verfijnd en van generatie op generatie doorgegeven, waardoor ze de basis vormden voor de hedendaagse droge landbouwtechnieken.

3. De principes van droge landbouw

Droge landbouw werkt volgens specifieke principes die zich richten op het behoud van bodemvocht en het optimaliseren van watergebruik. Deze principes omvatten:

Behoud van bodemvochtigheid

Om zoveel mogelijk water in de bodem vast te houden, passen droge boeren verschillende technieken toe, zoals mulchen, afdekken en grondbehoud. Mulchen bestaat uit het bedekken van de bodem met organisch materiaal zoals stro of compost om verdamping te verminderen en onkruidgroei te onderdrukken. Bodembedekkers helpen de bodemstructuur en het vochtvasthoudend vermogen te verbeteren, terwijl grondbewerking de bodem zo min mogelijk verstoort, waardoor waardevol vocht behouden blijft.

Droogtetolerante gewassen selecteren

De juiste gewassen kiezen voor droge landbouw is cruciaal. De voorkeur gaat uit naar droogtetolerante variëteiten die bestand zijn tegen langere periodes van weinig vocht. Gewassen zoals tarwe, gerst, peulvruchten en bepaalde fruit- en groentesoorten zijn met succes geteeld met behulp van droge landbouwtechnieken.

Efficiënt waterbeheer

Droge boeren passen waterbeheerstrategieën toe om de beperkte regenval optimaal te benutten. Deze strategieën omvatten het strategisch planten en spreiden van gewassen om het waterverbruik te optimaliseren, het opvangen van regenwater door middel van contouren of terrassen en het minimaliseren van verdamping door een goede planning van irrigatie.

4. Gewasselectie voor droge landbouw

Het selecteren van geschikte gewassen voor droge landbouw speelt een cruciale rol bij het behalen van succesvolle opbrengsten. Droogtetolerante gewassen die zich hebben aangepast aan droge omstandigheden zijn ideaal. Dit kunnen gewassen zijn zoals:

 • Tarwe
 • Gerst
 • Gierst
 • Sorghum
 • Peulvruchten (zoals linzen, kikkererwten en favabonen)
 • Olijfbomen
 • Wijnstokken (sommige variëteiten)

Het kiezen van de juiste gewasvariëteiten en het toepassen van vruchtwisselingstechnieken kan het succes van droge landbouw verder vergroten.

5. Bodembewerking en conserveringstechnieken

Een goede voorbereiding van de bodem en behoudstechnieken zijn essentieel voor het maximaliseren van de waterretentie in droge landbouw. Enkele effectieve methoden zijn:

 • Organisch materiaal toevoegen: Door compost of goed verteerde mest in de grond te verwerken, worden het watervasthoudend vermogen en het gehalte aan voedingsstoffen verbeterd.
 • Conserverende grondbewerking: Bodemverstoring verminderen door minimale of geen grondbewerking toe te passen, helpt vocht te behouden en de bodemstructuur in stand te houden.
 • Contouren en terrassen: Het creëren van richels en terrassen langs hellingen helpt bij het vertragen van waterafvoer, waardoor het beter in de bodem kan infiltreren.
 • Covergewassen: Het telen van covergewassen tijdens braakperiodes helpt de bodem te beschermen tegen erosie, verbetert de vruchtbaarheid van de bodem en verbetert de vochtretentie.

6. Methoden voor waterbesparing

Droge landbouw richt zich op het maximaliseren van waterbesparing door middel van verschillende technieken, waaronder:

 • Regenwateropvang: Het opvangen en opslaan van regenwater van daken of landoppervlakken helpt de natuurlijke neerslag aan te vullen tijdens droge periodes.
 • Druppelirrigatie: In bepaalde gevallen, wanneer aanvullende irrigatie nodig is, wordt de voorkeur gegeven aan druppelirrigatie boven traditionele irrigatiemethoden boven het hoofd. Het levert water rechtstreeks aan de wortels van de plant, waardoor verspilling wordt geminimaliseerd en de efficiëntie wordt gemaximaliseerd.

7. Beheer van plagen en onkruid in de droge landbouw

Effectief beheer van plagen en onkruid is essentieel in de droge landbouw om de gezondheid en productiviteit van de gewassen te garanderen. Enkele strategieën zijn:

 • Gewasrotatie: Het afwisselen van gewassoorten helpt om cycli van plagen en ziekten te doorbreken en vermindert de opbouw van specifieke plagen of ziekteverwekkers.
 • Natuurlijke ongediertebestrijding: Het aanmoedigen van nuttige insecten, vogels of andere organismen die op plaagdieren jagen, kan helpen om plaagdierpopulaties op natuurlijke wijze onder controle te houden.
 • Onderdrukking van onkruid: Mulchen, regelmatig handmatig wieden en het gebruik van bedekkingsgewassen kan helpen om de groei van onkruid te onderdrukken, waardoor de concurrentie om water en voedingsstoffen vermindert.

8. Uitdagingen en voordelen van droge landbouw

Droge landbouw biedt zowel uitdagingen als voordelen voor boeren. Enkele van de uitdagingen zijn:

 • Onzekere opbrengsten: Droge landbouw is meer afhankelijk van wisselende weersomstandigheden, waardoor het voorspellen van de opbrengst een grotere uitdaging is.
 • Beperkte gewasopties: Niet alle gewassen gedijen goed in droge landbouwomstandigheden, wat de keuzemogelijkheden van boeren beperkt.
 • Meer arbeid en beheer: Droge landbouw vereist vaak meer arbeidsintensieve praktijken zoals handmatige onkruidbestrijding en nauwkeurig waterbeheer.

Ondanks deze uitdagingen biedt droogte verschillende voordelen, waaronder:

 • Waterbesparing: Droge landbouw vermindert de afhankelijkheid van irrigatie, minimaliseert het waterverbruik en bevordert duurzame landbouw.
 • Verbeterde smaak en kwaliteit van gewassen: De stress die wordt opgelegd door beperkte waterbronnen resulteert vaak in meer geconcentreerde smaken en verbeterde kwaliteit in bepaalde gewassen.
 • Kostenbesparingen: Doordat er geen irrigatie-infrastructuur nodig is en er minder water wordt verbruikt, kan droge landbouw leiden tot kostenbesparingen voor boeren.

9. Droge landbouwtechnieken over de hele wereld

Droge landbouwtechnieken worden wereldwijd toegepast in regio's waar waterschaarste of droogte heerst. Enkele opmerkelijke voorbeelden zijn:

 • Middellandse Zeegebied: Landen als Spanje, Italië en Griekenland hebben een lange geschiedenis van droge landbouwpraktijken, vooral met wijn- en olijfgaarden.
 • Californië, Verenigde Staten: In de wijnregio's van Californië worden droge landbouwtechnieken gebruikt om druiven te telen die onderscheidende smaken opleveren.
 • Australië: Droge landbouwtechnieken worden vaak gebruikt in verschillende regio's van Australië, waar de beschikbaarheid van water een belangrijk probleem is.

10. De toekomst van droge landbouw

Aangezien de wereldwijde vraag naar water en de bezorgdheid over klimaatverandering blijven toenemen, zal het belang van droge landbouw naar verwachting toenemen. De duurzame praktijken die in de droge landbouw worden toegepast, kunnen als model dienen voor de landbouw in gebieden met waterschaarste. Voortdurend onderzoek en innovatie in gewasvariëteiten, technieken voor waterbehoud en bodembeheer zullen de levensvatbaarheid en productiviteit van de droge landbouw in de toekomst verder verbeteren.

11. Conclusie

Droge landbouw is een milieuvriendelijke en duurzame landbouwmethode die gebruik maakt van natuurlijke neerslag om gewassen te verbouwen. Door gebruik te maken van technieken die het water maximaal vasthouden, een zorgvuldige selectie van gewassen en efficiënt waterbeheer kunnen boeren een goede opbrengst behalen en tegelijkertijd het waterverbruik minimaliseren. Hoewel droge landbouw uitdagingen met zich meebrengt, maken de voordelen op het gebied van waterbesparing, gewaskwaliteit en kostenbesparingen het een waardevolle praktijk in regio's met beperkte waterbronnen.

FAQ's

 1. Q: Kan droge landbouw succesvol zijn in regio's met weinig neerslag? A: Ja, droge landbouwtechnieken zijn speciaal ontworpen om te werken in regio's met beperkte regenval door de vochtretentie in de bodem te maximaliseren.
 2. Q: Is er speciale apparatuur nodig voor droogkweek? A: Droge landbouw is voornamelijk gebaseerd op traditionele landbouwtechnieken en vereist geen gespecialiseerde apparatuur. Bepaalde hulpmiddelen zoals mulchmateriaal en druppelirrigatiesystemen kunnen in specifieke gevallen echter nuttig zijn.
 3. Q: Wat zijn enkele veel voorkomende gewassen die worden geteeld in de droogte? A: Tarwe, gerst, gierst, peulvruchten, olijfbomen en druivenstokken (sommige variëteiten) worden gewoonlijk verbouwd met behulp van droge landbouwtechnieken.
 4. Q: Hoe draagt droge landbouw bij aan waterbesparing? A: Droge landbouw elimineert of minimaliseert de behoefte aan irrigatie, waardoor het waterverbruik daalt en duurzame landbouwpraktijken worden bevorderd.
 5. Q: Is droogte economisch haalbaar voor boeren? A: Hoewel droge landbouw extra arbeid en management kan vereisen, kan het leiden tot kostenbesparingen door het elimineren van irrigatie-infrastructuur en het verminderen van watergerelateerde uitgaven.

Laat uw reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *